بخش ریدینگ در تافل اینترنتی (TOEFL iBT) با هدف سنجش توانایی خواندن و درک متن‌هایی که به شکل متداول در محیط های علمی مطرح می‌شود طراحی شده است. این بخش شامل 3 یا 4 متن، با طول تقریبی 700 کلمه، و 10 سئوال برای هر متن است. زمان اختصاص یافته برای بخش ریدینگ 54 تا 72 دقیقه است.

متن‌های مورد استفاده در آزمون به شکل متداول از کتاب‌های دانشگاهی که برای معرفی یک حوزه یا موضوع استفاده می‌شوند استخراج می‌شود. این متون می‌توانند از حوزه‌های متنوعی انتخاب شوند. حتی اگر شما چیزی در مورد عنوان یک متن ارائه شده ندانید جای نگرانی وجود ندارد چون تمام اطلاعات مورد نیاز برای پاسخگویی به سئوالات در متن وجود دارد. در صورت نیاز، برای واژگان غیر متداول یک فهرست کوچک از معانی نیز ارائه خواهد شد.