بخش اسپیکینگ آزمون تافل توانایی داوطلبان برای مکالمه موثر در محیط‌های آکادمیک را می‌سنجد و از چهار Task که به موقعیت‌هایی که افراد ممکن است در داخل و خارج از کلاس با آن رو به رو شوند شباهت دارد.

  • اولین سئوال یک "Independent Speaking Task" است چون برای پاسخگویی به آن فقط به ایده‌ها، نظرات و تجارب خود شما نیاز است.
  • سئوال‌های 2 تا 4 "Integrated Speaking Tasks" هستند چون برای پاسخگویی به آنها نیاز است که مهارت‌های زبانی (لیسنینگ و اسپیکینگ، یا لیسنینگ، ریدینگ و اسپیکینگ) به شکل ترکیبی به کار گرفته شوند، مانند چیزی که در کلاس درس رخ می‌دهد.

داوطلبان قبل از هر پاسخ 15 تا 30 ثانیه فرصت آماده شدن دارد و هر پاسخ‌ حدود 45 تا 60 ثانیه طول می‌کشد. پاسخ‌های هر شرکت‌کننده از طریق میکروفونی که بر روی هدست (headset) قرار دارد ضبط و به ETS فرستاده ‌می‌شود تا با ترکیبی از نمرده‌دهی مبتنی بر هوش مصنوعی (AI scoring) و ممتحن‌های متخصص نمره‌دهی‌ شود. بخش اسپیکینگ تافل اینترنتی 17 دقیقه طول می‌کشد.