کاملا طبیعی است که زبان آموزان علاقه‌مند به یادگیری زبان انگلیسی به دنبال بهترین کلاس مکالمه زبان باشند. اما ویژگی های یک کلاس زبان خوب چیست؟ برای تحلیل این موضوع لازم است به چند مولفه هم توجه کنیم.

کلاس زبان مکالمه محور

یکی از عوامل موثر در پیشرفت زبان آموزان استفاده مناسب و حداکثری از مکالمه است. مکالمه به زمان آموز این فرصت را می‌دهد تا آموخته‌های خود را در میدان عملی به کار گیرد و فرصتی استفاده واقعی از زبان انگلیسی را برای خود ایجاد کند. فراتر از این در صورتی که در هنگام مکالمه انگلیسی دچار خطا و یا لغزش زبانی شد می‌تواند با دریافت و به کارگیری بازخورد زبانی مناسب از سمت استاد نسبت به اصلاح ساختار دارای اشکال اقدام کند.

تعیین سطح مناسب

یکی از موارد بسیار موثر در افزایش کیفیت کلاس زبان انگلیسی برداشت صحیح گام اول است. به عبارت دیگر موفقیت زبان آموزان در کلاس زبان انگلیسی تا حد زیادی به تعیین سطح دقیق در ابتدای مسیر وابسته است.

نحوه برگزاری مناسب

نحوه برگزاری کلاس از عوامل اصلی تضمین کیفیت کلاس های زبان است. این نحوه برگزاری به دانش اساتید (شامل دانش زبانی و مهارتهای تدریس)، میزان نظارت بر عملکرد اساتید و سنجش مداوم و پویای پیشرفت زبان آموزان وابسته است.