تافل (TOEFL) یک مجموعه متنوع از آزمون‌های زبان انگلیسی که توسط موسسه ETS طراحی و برگزار می‌شود. یکی از شناخته‌ شده‌ ترین آزمون‌های این مجموعه آزمون تافل اینترنتی (TOEFL iBT) است که دانش زبان انگلیسی افرادی که قصد حضور در دانشگاه‌های انگلیسی زبان را دارند می‌سنجد. نتایج این آزمون توسط بیش از 11 هزار دانشگاه و موسسه آموزشی در 150 کشور پذیرفته می‌شود برای دو سال معتبر است.

آزمون تافل اینترنتی (TOEFL iBT)  هر یک از چهار مهارت اسپیکینگ، رایتینگ، لیسنینگ، ریدینگ را بر اساس نمره 0 تا 30 مورد سنجش قرار می‌دهد و نمره نهایی آزمون برابر مجموع نمرات اخذ شده در هر چهار مهارت و در بازه 0 تا 120 گزارش می‌شود.

اسپیکینگ تافل
رایتینگ تافل
لیسنینگ تافل
ریدینگ تافل