آزمون PTE در سال 2009 توسط انتشارات پیرسون (Pearson) معرفی شد. این آزمون توسط کامپیوتر برگزار و با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی نمره‌دهی می‌شود.

برای شرکت در آزمون پی تی ای شما باید در یک مرکز امن آزمون حاضر شوید. در این مرکز شما از یک کامپیوتر و هدست برای گوش‌دادن، خواندن و پاسخ‌دادن به سئوالات استفاده خواهید کرد. جلسه آزمون سه ساعت طول می‌کشد و دارای سه بخش است. بخش اسپیکینگ و رایتینگ، بخش لیسنینگ و ریدینگ. امکان استفاده از یک فرصت استراحت 10 دقیقه‌ای در بین بخش‌های ریدینگ و لیسنینگ وجود دارد. در طول آزمون PTE، شما با 20 نوع سئوال روبه‌رو می‌شوید که از سئوالات چندگزینه‌ای تا نگارش و تحلیل اطلاعات را شامل می‌شود.

آزمون پی تی ای انگلیسی آکادمیک زندگی واقعی را می‌سنجد، بنابراین شما گزیده‌هایی از سخنرانی‌ها یا بخش‌هایی از نمودارها را مشاهده می‌کنید و لهجه‌های گوناگونی را از انگلیسی و آمریکایی گرفته تا غیرانگلیسی‌زبانان در طول آزمون خواهید شنید تا در معرض لهجه‌هایی که در زندگی عادی با آن‌ها برخورد می‌کنید باشید.


معرفی کامل آزمون PTE

اسپیکینگ و رایتینگ در آزمون PTE

در بخش اول آزمون PTE که بین 77 تا 93 دقیقه طول خواهد کشید، مهارت‌های اسپیکینگ و رایتینگ سنجیده می‌شود.

در بخش اسپیکینگ، مهارت شما برای تولید انگلیسی شفاهی در محیط‌های آکادمیک سنجیده می‌شود.

در بخش رایتینگ، از شما خواسته می‌شود پاسخ‌هایی را با گرامر و اسپلینگ صحیح در انگلیسی آکادمیک بنویسید.


بخش 1.1 (Speaking): Personal introduction

این بخش فرصتی است که شما اطلاعاتی را در مورد خودتان به موسسه‌ای که می‌خواهید نمره‌ی شما به آن ارسال شود ارائه دهید. شما 25 ثانیه فرصت خواهید داشت تا خود را آماده کنید و سپس 30 ثانیه برای ضبط پاسخ خود فرصت دارید. این بخش نمره‌دهی نمی‌شود اما به همراه گزارش نمره‌ی شما (score report) به موسسه‌ی انتخاب شده توسط شما ارسال می‌شود. شما فقط یک بار می‌توانید پاسخ خود را ضبط کنید.


بخش 1.2 (Speaking): Read aloud

 • فعالیت: یک متن روی صفحه نشان داده می‌شود. آن را بلند بخوانید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Reading & Speaking
 • طول سوال: تا 60 کلمه
 • زمان پاسخ: متغیر بر اساس طول متن

در این بخش شما باید یک متن را بلند بخوانید.

نشانگر وضعیت ضبط یک شمارش معکوس را تا باز شدن میکروفون نشان می‌دهد. شما، بر اساس طول متن، 30 تا 40 ثانیه فرصت دارید تا آماده شوید. یک صدای کوتاه خواهید شنید، بعد از صدا، بلافاصله شروع به صحبت کنید. قبل از باز شدن میکروفون شروع به صحبت نکنید چون صدای شما ضبط نخواهد شد.

شما باید واضح صحبت کنید و نیازی به عجله نیست. صحبت خود را قبل از اینکه نشانگر پیشرفت به انتها برسد پایان دهید. در پایان کلمه "Recording" به کلمه "Completed" تبدیل میشود.

شما فقط یکبار می‌توانید پاسخ خود را ضبط کنید.

نکته: اگر شما بیش از 3 ثانیه سکوت کنید، ضبط متوقف می‌شود.

 


بخش 1.3 (Speaking): Repeat sentence

 • فعالیت: پس از گوش دادن به یک جمله ضبط شده، جمله را تکرار کنید.

 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Listening & Speaking
 • طول سوال: 3 تا 9 ثانیه
 • زمان پاسخ: 15 ثانیه

در این بخش شما باید جمله‌ای را که شنیده‌اید تکرار کنید.

صدا به شکل اتوماتیک پخش می‌شود. وقتی که صدا پایان یافت، میکروفون باز می‌شود و وضعیت ضبط "Recording" را نشان می‌دهد. بلافاصله شروع به صحبت کنید (صدای کوتاه نشانگر شروع ضبط وجود ندارد) و دقیقا همان چیزی را که شنیده‌اید تکرار کنید.

شما باید واضح صحبت کنید و نیازی به عجله نیست. صحبت خود را قبل از اینکه نشانگر پیشرفت به انتها برسد پایان دهید. در پایان کلمه "Recording" به کلمه "Completed" تبدیل میشود.

شما نمی‌توانید صدا را دوباره پخش کنید. شما فقط یک بار می‌توانید پاسخ خود را ضبط کنید.


بخش 1.4 (Speaking): Describe image

 • فعالیت: یک تصویر بر روی صفحه نمایش داده ‌می‌شود، تصویر را با جزئیات توصیف کنید.

 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Speaking
 • طول سوال: -
 • زمان پاسخ: 40 ثانیه

در این بخش لازم است که تصویری را توصیف کنید.

نشانگر وضعیت ضبط یک شمارش معکوس را تا باز شدن میکروفون نشان می‌دهد. شما 25  ثانیه برای بررسی تصویر و آماده کردن پاسخ خود فرصت دارید. یک صدای کوتاه خواهید شنید، بعد از صدا، بلافاصله شروع به صحبت کنید. قبل از باز شدن میکروفون شروع به صحبت نکنید چون صدای شما ضبط نخواهد شد.

شما باید واضح صحبت کنید و نیازی به عجله نیست. صحبت خود را قبل از اینکه نشانگر پیشرفت به انتها برسد پایان دهید. در پایان کلمه "Recording" به کلمه "Completed" تبدیل میشود.

شما فقط یک بار می‌توانید پاسخ خود را ضبط کنید.


بخش 1.5 (Speaking): Re-tell lecture

 • فعالیت: بعد از گوش کردن یا نگاه کردن به یک Lecture، آن را با زبان خودتان بازگویی کنید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Listening & Speaking
 • طول سوال: تا 90 ثانیه
 • زمان پاسخ: 40 ثانیه

در این بخش لازم است که چیزی را که شنیده‌اید بازگو کنید.

صدا به شکل اتوماتیک پخش می‌شود و ممکن است تصویری مرتبط با صدا را نیز ببینید. بعد از اتمام صدا شما 10 ثاینه فرصت دارید تا آماده شوید. نشانگر وضعیت ضبط یک شمارش معکوس را تا باز شدن میکروفون نشان می‌دهد. یک صدای کوتاه خواهید شنید، بعد از صدا، بلافاصله شروع به صحبت کنید. قبل از باز شدن میکروفون شروع به صحبت نکنید چون صدای شما ضبط نخواهد شد.

شما باید واضح صحبت کنید و نیازی به عجله نیست. صحبت خود را قبل از اینکه نشانگر پیشرفت به انتها برسد پایان دهید. در پایان کلمه "Recording" به کلمه "Completed" تبدیل میشود.

شما فقط یک بار می‌توانید پاسخ خود را ضبط کنید.

شما می‌توانید در هنگام پخش صدا از یادداشتی که در اختیارتان قرار می‌گیرد استفاده کنید.

بخش 1.6 (Speaking): Answer short question

 • فعالیت: پس از گوش دادن به یک سئوال با یک یا چند کلمه به آن پاسخ دهید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Listening & Speaking
 • طول سوال: 3 تا 9 ثانیه
 • زمان پاسخ: 10 ثانیه

در این بخش شما باید به یک سئوال با یک یا چند کلمه پاسخ دهید.

صدا به شکل اتوماتیک پخش می‌شود و ممکن است تصویری مرتبط با صدا را نیز ببینید. وقتی که صدا پایان یافت، میکروفون باز می‌شود و وضعیت ضبط "Recording" را نشان می‌دهد. بلافاصله شروع به صحبت کنید (صدای کوتاه نشانگر شروع ضبط وجود ندارد) و پاسخ سئوال را با یک یا چند کلمه بدهید.

شما باید واضح صحبت کنید و نیازی به عجله نیست. صحبت خود را قبل از اینکه نشانگر پیشرفت به انتها برسد پایان دهید. در پایان کلمه "Recording" به کلمه "Completed" تبدیل میشود.

شما نمی‌توانید صدا را دوباره پخش کنید. شما فقط یک بار می‌توانید پاسخ خود را ضبط کنید.

بخش 1.7 (Writing): Summarize written text

 • فعالیت: پس از خواندن یک متن، یک خلاصه یک جمله‌ای از متن بنویسید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Reading & Writing
 • طول سوال: تا 300 کلمه
 • زمان پاسخ: 10 دقیقه

در این بخش شما باید خلاصه‌ی متن را در یک جمله بنویسید.

شما 10 دقیقه برای نوشتن خلاصه خود فرصت دارید. مطمئن شوید که نکات اصلی متن را در یک جمله منفرد و کامل که از 75 کلمه بیشتر نیست بیان کرده‌اید. شمارشگر کلمات در انتهای صفحه تعداد کلماتی را که نوشته‌اید نشان می‌دهد.

شما می‌توانید از Cut | Copy | Paste برای ساختن خلاصه خود استفاده کنید. برای این کار بخش مورد نظر از پاسخ خود را انتخاب کرده و با left-click یکی از عملگرهای Cut | Copy | Paste را انتخاب کنید.

بخش 1.8 (Writing): Essay

 • فعالیت: یک مقاله 200 تا 300 کلمه‌ای بر اساس موضوع ارائه شده بنویسید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Writing
 • طول سوال: 2 تا 3 جمله
 • زمان پاسخ: 20 دقیقه

در این بخش شما باید یک مقاله استدلالی (argumentative essay) در پاسخ به سئوال مطرح شده بنویسید.

شما 20 دقیقه برای نوشتن مقاله خود فرصت دارید. شمارشگر کلمات در انتهای صفحه تعداد کلماتی را که نوشته‌اید نشان می‌دهد. مطمئن شوید که حداقل 200 کلمه و نه بیش از 300 کلمه می‌نویسید.

شما می‌توانید از Cut | Copy | Paste برای ساختن مقاله خود استفاده کنید. برای این کار بخش مورد نظر از پاسخ خود را انتخاب کرده و با left-click یکی از عملگرهای Cut | Copy | Paste را انتخاب کنید.


آزمون PTE چیست

ریدینگ در آزمون PTE

در بخش دوم آزمون PTE که 32 تا 40 دقیقه طول می‌کشد، مهارت ریدینگ مورد آزمون قرار می‌گیرد.

این بخش دارای 15 تا 20 آیتم مستقل یا یکپارچه (Integrated) خواهد بود. انواع مختلفی از پاسخ‌ها شامل پاسخ‌های چندگزینه‌ای، مرتب‌سازی پاراگراف، پرکردن جای خالی برای سنجش توانایی شما در خواندن، نوشتن و گوش‌دادن به انگلیسی طراحی شده است.

چون آزمون PTE یک آزمون مهارت یکپارچه (Integrated Skill Test) است، یک آیتم در این بخش مهارت رایتینگ را نیز ارزیابی خواهد کرد.

بخش 2.1 (Reading): Reading & Writing Fill in the blanks

 • فعالیت: یک متن دارای چند جای خالی رو صفحه نمایش داده می‌شود و شما باید کلمه مناسب برای پر کردن جای خالی را انتخاب کنید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Reading
 • طول سوال: متن تا 300 کلمه

در این بخش یک متن با تعدادی جای خالی و برای هر جای خالی یک لیست Drop-Down وجود دارد که شما باید مناسب‌ترین کلمه را از لیست Drop-Down انتخاب و متن را کامل کنید.

بخش 2.2 (Reading): Multiple choice, multiple answer

 • فعالیت: شما باید بعد از خواندن یک متن، به یک سئوال چند گزینه‌ای بر اساس محتوای متن و با انتخاب بیش از یکی از گزینه‌ها پاسخ دهید.

 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Reading

 • طول سوال: متن تا 300 کلمه

در این بخش شما یک متن را خوانده و به سئوال چند گزینه‌ای بعد از آن پاسخ می‌دهید. بیش از یک پاسخ صحیح وجود دارد و شما باید تمام گزینه‌هایی را که فکر می‌کنید درست است انتخاب کنید. گزینه‌های انتخاب شده با رنگ زرد مشخص می‌شوند.

بخش 2.3 (Reading): Re-order paragraphs

 • فعالیت: چند متن با ترتیب تصادفی بر روی صفحه نمایش داده می‌شود و شما باید این متن‌ها را با ترتیب صحیح مرتب کنید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Reading
 • طول سوال: متن تا 150 کلمه

در این بخش شما پاراگراف‌هایی را که به شکل تصادفی در کنار هم قرار گرفته‌اند مرتب خواهید کرد. برای این کار با کلیک کردن بر روی پاراگراف آن را انتخاب و در جای مناسب قرار خواهید داد.

بخش 2.4 (Reading): Fill in the Blanks

 • فعالیت: یک متن بر روی صفحه نمایش داده می‌شود و شما باید با انتخاب از میان کلمات ارائه شده جاهای خالی متن را کامل کنید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Reading
 • طول سوال: متن تا 80 کلمه

در این بخش یک متن با تعدادی جای خالی بر روی صفحه نمایش داده می‌شود و شما باید با کمک کلماتی که در بخش آبی رنگ می‌بینید این متن را کامل کنید. تعداد کلمات از جای خالی‌ها بیشتر است و شما می‌توانید با Drag and Drop متن را کامل کنید.

بخش 2.5 (Reading): Multiple choice, single answer

 • فعالیت: بعد از خواندن یک متن، شما باید به یک سئوال چند گزینه‌ای در مورد محتوا (Content) یا لحن (Tone) متن با انتخاب یک گزینه پاسخ دهید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Reading
 • طول سوال: متن تا 300 کلمه

در این بخش پس از خواندن متن یک گزینه را انتخاب خواهید کرد. گزینه انتخاب شده به رنگ زرد نمایش داده می‌شود. 


آشنایی با آزمون PTEلیسنینگ در آزمون PTE

در بخش سوم آزمون PTE  که 45 تا 57 دقیقه طول می‌کشد سوالات بر پایه‌ی تعدادی کلیپ ویدیویی و فایل صوتی که به شکل اتوماتیک پخش می‌شوند طرح خواهد شد. شما هر فایل صوتی یا کلیپ ویدیویی را فقط یک بار می‌شنوید و می‌بینید و باید توجه زیادی به مطلب ارائه شده داشته باشید. یادداشت برداری مجاز است.

برای هر سئوال شما می‌توانید بلندی صدا را با حرکت دادن اهرم کنترل به راست (افزایش) و چپ (کاهش) کنترل کنید.

بخش 3.1: Summarize spoken text

 • فعالیت: در این بخش شما پس از گوش‌دادن به یک فایل صوتی باید یک خلاصه 50 تا 70 کلمه‌ای بنویسید.
 • مهارت‌های مورد نیاز: Listening and Writing
 • طول سوال: 60 تا 90 ثانیه

در این بخش شما یک فایل صوتی را می‌شنوید و 10 دقیقه فرصت دارید تا یک خلاصه 50 تا 70 کلمه‌ای برای آن بنویسید.

فایل صوتی به شکل اتوماتیک پخش می‌شود و شما فقط یکبار می‌توانید به آن گوش دهید (همان‌طور که در قبل بیان شد یادداشت برداری مجازی است). شمارش‌گر کلمات در پایین صفحه تعداد کلماتی را که نوشته‌اید نشان می‌دهد.

شما می‌توانید از Cut | Copy | Paste برای ساختن خلاصه خود استفاده کنید. برای این کار بخش مورد نظر از پاسخ خود را انتخاب کرده و با left-click یکی از عملگرهای Cut | Copy | Paste را انتخاب کنید.

 بخش 3.2: Multiple choice, multiple answer

 • فعالیت: پس از گوش دادن به یک فایل صوتی، به یک سوال چند گزینه‌ای که باید بیش از یک گزینه آن را انتخاب کنید پاسخ دهید.
 • مهارت‌های مورد نیاز: Listening 
 • طول سوال:  40 تا 90 ثانیه

در این بخش شما به یک فایل صوتی گوش خواهید داد و پس از آن به یک سئوال چند گزینه‌ای پاسخ می‌دهید. بیش از یک پاسخ صحیح وجود دارد.

فایل صوتی به شکل اتوماتیک پخش می‌شود و شما فقط یکبار می‌توانید به آن گوش دهید. لازم است همه‌ی پاسخ‌هایی را که فکر می‌کنید صحیح است انتخاب کنبد.

برای انتخاب یک گزینه بر روی آن left-click کنید و اگر نظر شما تغییر کرد با left-click مجدد آن گزینه را حذف کنید. گزینه های انتخاب شده با رنگ زرد مشخص می‌شوند.

بخش 3.3: Fill in the blanks

 • فعالیت: متن یک فایل صوتی بر روی صفحه مشاهده می‌شود. پس از گوش دادن به فایل صوتی، با کلمات مناسب جای خالی را پر کنید.
 • مهارت‌های مورد نیاز: Listening and Writing
 • طول سوال:  30 تا 60 ثانیه

در این بخش شما متن یک فایل صوتی را مشاهده خواهید کرد که جای بعضی از کلمات آن خالی است و باید با پر کردن جاهای خالی متن را کامل کرد.

فایل صوتی به شکل اتوماتیک پخش می‌شود و شما فقط یکبار می‌توانید به آن گوش دهید.

بر روی جاهای خالی left-click کنید و کلمه مورد نیاز را تایپ کنید. می‌توانید با کلید Tab بر روی صفحه کلید بین جاهای خالی حرکت کنید.

 • نکته: در هنگام پخش فایل صوتی می‌توانید یادداشت برداری کرده و بعد از آن جاهای خالی را پر کنید.

بخش 3.4: Highlight correct summary

 • فعالیت: بعد از گوش کردن به یک فایل صوتی، پاراگرافی را که فایل صوتی را به بهترین شکل خلاصه کرده است انتخاب کنید.
 • مهارت‌های مورد نیاز: Listening and Reading
 • طول سوال:  30 تا 90 ثانیه

 برای این بخش شما لازم است بهترین خلاصه از فایل صوتی را انتخاب کنید.

فایل صوتی به شکل اتوماتیک پخش می‌شود و شما فقط یکبار می‌توانید به آن گوش دهید.

چند گزینه ممکن ارائه می‌شود که فقط یکی از آن‌ها صحیح است. برای انتخاب یک گزینه بر روی آن left-click کنید و اگر نظر شما تغییر کرد با left-click مجدد آن گزینه را حذف کنید. گزینه انتخاب شده با رنگ زرد مشخص می‌شود.

 • نکته: ممکن گوش‌دادن و خواندن همزمان مشکل باشد. پیشنهاد می‌شود اول به فایل صوتی گوش داده و یادداشت برداری کنید و بعد از خلاصه‌ها را بخوانید.

بخش 3.5: Multiple choice, single answer

 • فعالیت: بعد از گوش دادن به یک فایل صوتی، به یک سئوال چند گزینه‌ای مرتبط با فایل صوتی پاسخ دهید.
 • مهارت‌های مورد نیاز: Listening 
 • طول سوال:  30 تا 60 ثانیه

در این بخش شما به یک فایل صوتی گوش خواهید داد و پس از آن به یک سئوال چند گزینه‌ای پاسخ می‌دهید.

فایل صوتی به شکل اتوماتیک پخش می‌شود و شما فقط یکبار می‌توانید به آن گوش دهید.

چند گزینه وجود دارد اما فقط یکی از آن‌ها صحیح است. برای انتخاب یک گزینه بر روی آن left-click کنید و اگر نظر شما تغییر کرد با left-click مجدد آن گزینه را حذف کنید. گزینه انتخاب شده با رنگ زرد مشخص می‌شود.

بخش 3.6: Select missing word

 • فعالیت: بعد از گوش دادن به یک فایل صوتی، کلمه‌ی حذف شده را که فایل صوتی را کامل می‌کند از میان یک لیست از گزینه‌ها انتخاب کنید.
 • مهارت‌های مورد نیاز: Listening 
 • طول سوال:  20 تا 70 ثانیه

در این بخش آخرین کلمه یا مجموعه کلمات فایل صوتی با یک صدای beep جایزگین شده اند. بهترین گزینه برای کامل کردن فایل صوتی را انتخاب کنید.

فایل صوتی به شکل اتوماتیک پخش می‌شود و شما فقط یکبار می‌توانید به آن گوش دهید.

چند گزینه وجود دارد اما فقط یکی از آن‌ها صحیح است. برای انتخاب یک گزینه بر روی آن left-click کنید و اگر نظر شما تغییر کرد با left-click مجدد آن گزینه را حذف کنید. گزینه انتخاب شده با رنگ زرد مشخص می‌شود.

 بخش 3.7: Highlight incorrect words

 • فعالیت: متن یک فایل صوتی بر روی صفحه نمایش داده می‌شود. در حالی که به فایل صوتی گوش می‌کنید، کلماتی از متن را که با فایل صوتی متفاوت هستند معین کنید.
 • مهارت‌های مورد نیاز: Listening and Reading
 • طول سوال:  15 تا 50 ثانیه

در این بخش شما متن یک فایل صوتی را مشاهده می‌کنید که در آن چند خطا وجود دارد. لازم است در زمانی که مشغول گوش دادن و خواندن هستید کلماتی از متن را که با فایل صوتی متفاوت هستند انتخاب کنید.

فایل صوتی به شکل اتوماتیک پخش می‌شود و شما فقط یکبار می‌توانید به آن گوش دهید.

برای انتخاب یک کلمه بر روی آن left-click کنید و اگر نظر شما تغییر کرد با left-click مجدد آن کلمه را حذف کنید. گزینه انتخاب شده با رنگ زرد مشخص می‌شود.

بخش 3.8: Write from dictation

 • فعالیت: بعد از گوش دادن به یک فایل صوتی یک جمله، آن جمله را تایپ کنید.
 • مهارت‌های مورد نیاز: Listening & Writing
 • طول سوال: 3 تا 5 ثانیه

در این بخش شما یک جمله کوتاه را خواهید شنید. این جمله را در محل پاسخ در پایین صفحه تایپ کنید.

فایل صوتی به شکل اتوماتیک پخش می‌شود و شما فقط یکبار می‌توانید به آن گوش دهید.

نکته: می‌توانید در زمان پخش فایل صوتی یادداشت برداری کنید. به spelling دقت کنید.


نمره آزمون PTE

نمره در آزمون PTE

آزمون PTE بر اساس Global Scale of English نمره‌دهی می‌شود و یک نمای دقیق از مهارت‌های شما ارائه می‌دهد. Global Scale of English با انواع گوناگون تست‌های متداول زبان انگلیسی قابل مقایسه است.

جدوال زیر مقایسه نمرات آزمون PTE Academic  را با آزمون‌های IELTS و TOEFL iBT نشان می‌دهد.

 

PTE Academic       30   |   36   |   42   |   50   |   58   |   65   |   73   |   79   |   83   |   86
IELTS       4.5   |   5   |   5.5   |   6   |   6.5   |   7   |   7.5   |   8   |   8.5   |   9

 

PTE Academic       38   |   42   |   46   |   50   |   53   |   59   |   64   |   68   |   72   |   78   |   84
TOEFL iBT       40-44   |   54-56   |   65-66   |   74-75   |   79-80   |   87-88   |   94   |   99-100   |   105   |   113   |   120

 

نتایج آزمون از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است.

 • اطلاعات فردی و تصویر شما
 • شماره ثبت آزمون و کد گزارش نتیجه (Test Registration ID & Score Report Code)
 • نمره نهایی
 • گزارش تفصیلی عملکرد (Detailed Breakdown of Performance)

نتایج آزمون شما دارای دو بخش است، یکی Overall Score و دیگری Skill Profile که خود از دو بخش Communicative Skills و Enabling Skills تشکیل شده است.

Overall Score نشان‌گر توان انگلیسی کلی شماست، این نمره بر اساس عملکرد شما در تمام بخش‌های آزمون محاسبه می‌شود و بین 10 تا 90 خواهد بود.

نمرات بخش Communicative Skills  (یعنی Listening | Reading | Speaking and Writing) بر اساس تمام سئوالاتی که این مهارت‌ها را می‌سنجند، چه به شکل تک مهارت و چه همراه با مهارت‌های دیگر، محاسبه می‌شود و بین 10 تا 90 خواهد بود.

نمرات بخش Enabling Skills (یعنی Grammar | Oral Fluency | Pronunciation | Spelling | Vocabulary | Written Discourse) بر اساس تمام سئوالاتی که این مهارت‌ها را می‌سنجند محاسبه می‌شود و بین 10 تا 90 خواهد بود.

نمایش نمرات به شکل نمودار شما را قادر می‌سازد تا نقاط قوت و ضعف خود را به سرعت مشاهده و ببینید که چگونه هر بخش به عملکرد کلی شما مربوط است.