سختی یادگیری ایتالیایی بستگی زیادی به زبان هایی دارد که قبلاً می دانید. اگر انگلیسی زبان اول شماست، پس یادگیری ایتالیایی به عنوان زبان دوم تقریباً به سختی یادگیری اسپانیایی یا فرانسوی است. ایتالیایی، اسپانیایی و فرانسوی همگی بخشی از گروه زبان‌های رومنس (Romance Languages) یا زبان‌هایی هستند که از لاتین ریشه گرفته‌اند. این بدان معنی است که آنها به هم مرتبط هستند و از نظر واژگان و دستور زبان مشترکات زیادی دارند.

انگلیسی یک زبان رومنس (Romance Language) نیست، اما به شدت تحت تأثیر لاتین است. به همین دلیل، ایتالیایی و سایر زبان‌های رومنس ساده‌ترین زبان دوم برای انگلیسی‌زبانان برای یادگیری هستند. اگر قبلاً یکی دیگر از زبان‌های رومنس را می‌دانید، پس انتخاب ایتالیایی در مرحله بعدی حتی ساده‌تر خواهد بود! فراموش نکنید تکنیک هایی که برای یادگیری ایتالیایی استفاده می کنید نیز بر سختی یادگیری آن تأثیر می گذارد.