اعتبار مدرک آیلتس برابر دو سال است. یعنی از زمان صدور کارنامه آیلتس نمره شما برای مدت 2 سال دارای اعتبار است و توسط موسسات علمی و همچنین برای مهاجرت قابل استفاده است. البته یک مورد خاص هم وجود دارد.

بر اساس اطلاعات موجود در سایت idp، برای مهاجرت به استرالیا تحت برنامه‌های Skilled Migration اعتبار مدرک آیلتس تا سه سال پس از تاریخ صدور کارنامه هم پذیرفته می‌شود (بیشتر بخوانید).