بخش رایتینگ آیلتس برای بسیاری از داوطلبان چالش برانگیز است. دلایل این چالش را میتوان در دو بخش تحلیل کرد. در بخش اول مهارت رایتینگ به نسبت برخی دیگر از مهارت ها مانند ریدینگ و یا لیسنینگ کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و طبیعی است اگر میزان تسلط نسبی داوطلب آزمون آیلتس نسبت به آن کمتر باشد. و از سوی دیگر، عملکرد مناسب در بخش رایتینگ آزمون آیلتس علاوه بر دانش زبانی به قدرت تجزیه و تحلیل داوطلبان نیز وابسته است. با در نظر گرفتن این موراد استفاده از نمونه سوالات بخش رایتینگ آزمون آیلتس یک روش مناسب برای تقویت توانایی داوطلبان برای پاسخگویی مناسب به سوالات بخش رایتینگ است.

نمونه سوالات رایتینگ تسک 2 - آیلتس آکادمیک

نمونه سوالات رایتینگ تسک 1 - آیلتس آکادمیک