یکی از موراد مهم در رایتینگ آیلتس رعایت کردن حداقل تعداد کلمه لازم برای هر کدام از رایتینگ تسک ها است.

  • برای تسک 1 طول نوشته باید حداقل 150 کلمه باشد. (چه در آزمون آیلتس آکادمیک که باید یک نمودار را توصیف کرد و چه در آزمون آیلتس جنرال که باید یک نامه نوشت)
  • برای تسک 2 طول نوشته باید حداقل 250 کلمه باشد. (هم در آیلتس آکادمیک و هم در آیلتس جنرال)

به یاد داشته باشید که عدم رعایت تعداد کلمات رایتینگ آیلتس موجب کسر نمره خواهد شد.