تسلط به زبان انگلیسی در محیط کار جهانی در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری یک ضرورت است. آزمون توییک (TOEIC) توسط ETS با هدف ارزیابی مهارت های ارتباطی به زبان انگلیسی مورد نیاز در محل کار و زندگی روزمره طراحی شده است. بیش از 14000 سازمان‌ و شرکت‌ بزرگ اقتصادی در بیش از 160 کشور در سراسر جهان از نمرات آزمون TOEIC برای جذب نیروی کار استفاده می‌کنند.