آیلتس کامپیوتری

آیلتس به طور پیوسته در تلاش است تا امکان شرکت در آزمون را برای افراد بیشتری فراهم آورد و زمان اعلام نتایج را نیز کاهش دهد. یکی از تلاش‌های موفق معرفی آیلتس کامپوتری (یا CDIELTS یا همان Computer-Delivered IELTS) است. در آیلتس کامپیوتری تاریخ های آزمون بیشتری در دسترس است و شرکت کنندگان در آزمون می توانند آیلتس را در زمانی مناسب برای خود انتخاب کنند و نتایج خود را در عرض سه تا پنج روز دریافت خواهند کرد. نحوه‌ی گزارش نتیجه، محتوا، زمان و ساختار آزمون چه بر روی کاغذ و چه به صورت کامپیوتری یکسان است.

نتیجه آزمون آیلتس کامپیوتری

سرعت اعلام نتیجه در آیلتس کامپیوتری از آیلتس کاغذی بیشتر است و نتیجه آزمون ظرف 5 تا 7 روز اعلام خواهد شد.

اسپیکینگ در آیلتس کامپیوتری

بخش اسپیکینگ در آزمون آیلتس کامپیوتری مانند آیلتس کاغذی به شکل حضوری و در زمان 11 تا 14 دقیقه برگزار می‌شود.

اعتبار آزمون آیلتس کامپیوتری

آیلتس کامپیوتری از نظر اعتبار آموزشی هیچ تفاوتی با آیلتس کاغذی ندارد و نتایج آن نیز برای 2 سال معتبر است.


فهرست مطالب مرتبط با آیلتس