دانلود کتاب A History of the English Language

کتاب A History of the English Language نوشته Albert C. Baugh و Thomas Cable کاوشی جامع در مورد توسعه زبانی و فرهنگی زبان انگلیسی از قرون وسطی تا به امروز است. ویرایش پنجم با تجدید نظر و به روز رسانی، همچنان دید کلی متعادل و به روز از موضوع را در اختیار علاقه مندان قرار می‌دهد.

دانلود کتاب (Baugh & Cable) A History of the English Language