دانلود کتاب Active Skills for Reading 2

کتاب 2 سومین کتاب از 5 کتاب مجموعه Active Skills for Reading . نکته مثبت این مجموعه کتاب این است که دروس دارای فایل های صوتی نیز هستند و به همین دلیل میتوان از آنها برای تقویت Listening هم استفاده کرد. برای دانلود Active Skills for Reading 3 از لینک های زیر استفاده کنید.

Active Skills for Reading 2