Download American English File

مجموعه کتاب‌های American English File از بهترین کتاب‌های موجود برای یادگیری زبان انگلیسی است که انتشارات آکسفورد نسخه سوم آن را منتشر کرده است. زبان‌آموزان علاقه‌مند به استفاده از این مجموعه می‌توانند نسبت به دانلود فایل‌های مرتبط از طریق لینک‌های ذیل اقدام نمایند.

American English File - Starter

American English File - Book 1

American English File - Book 2

American English File - Book 3

American English File - Book 4

American English File - Book 5