Download American English File

مجموعه کتاب‌های American English File از بهترین کتاب‌های موجود برای یادگیری زبان انگلیسی است که انتشارات آکسفورد نسخه سوم آن را منتشر کرده است. زبان‌آموزان علاقه‌مند به دانلود کتاب American English file می‌توانند از طریق لینک‌های ذیل اقدام نمایند.

American English File - Starter

American English File - Book 1

American English File - Book 2

American English File - Book 3

American English File - Book 4

American English File - Book 5