دانلود کمبریج آیلتس 17

یکی از منابع به روز برای کسب آمادگی آزمون آیلتس مجموعه کمبریج آیلتس 17 (آکادمیک و جنرال) است. در هر یک از این منابع 4 نمونه اصلی آزمون آیلتس ارائه شده است. برای دانلود کمبریج آیلتس 17 از لینک‌های زیر استفاده کنید.

دانلود کمبریج آیلتس 17 آکادمیک و جنرال


موضوعات مطرح شده در لیسنینگ آزمون 1 در کمبریج آیلتس 17 (آکادمیک و جنرال)

  • Buckworth Conservation Group
  • Boat trip round Tasmania
  • Work Experience for veterinary science students
  • Labyrinths

موضوعات مطرح شده در ریدینگ آزمون 1 در کمبریج آیلتس 17 آکادمیک

  • The development of the London underground railway
  • Stadiums: past,present and future
  • To catch a king