دانلود کتاب Evolve 1

کتاب Evolve 1 اولین کتاب از مجموعه 6 جلدی کتاب های Evolve است که توسط کمبریج منتشر شده است. کتاب دارای 12 درس است و از نظر سطح زبانی و بر اساس CEFR در سطح A1 قرار دارد. برای دانلود Evolve 1 از لینک های زیر استفاده کنید.

Evolve 1

در کتاب Evolve 1 این نکات گرامری مورد بحث قرار گرفته است.