دانلود کتاب Ideas for IELTS

یکی از چالش های بزرگ داوطلبان شرکت در آزمون آیلتس در بخش رایتینگ ایجاد ایده های مناسب، مرتبط و منسجم است. کتاب Ideas for IELTS با هدف ارایه مجموعه پویا از ایده ها در موضوعات پر کاربرد در آزمون آیلتس آماده شده است. کتاب به 24 موضوع اصلی میپردازد. برای دانلود کتاب Ideas for IELTS از لینک زیر اقدام کنید.