Free Download Mindset for IELTS

 مجموعه کتاب مایندست (Mindset for IELTS) یکی از منابع معتبر و محبوب آمادگی آزمون آیلتس است. این مجموعه دارای 4 سطح است و همه ی درس های آن در تمام سطوح بر هر چهار مهارت اصلی زبان تمرکز می‌کنند. همانگونه که نام مجموعه کتاب Mindset نشان میدهد هدف از طراحی آن آماده سازی داوطلبان برای شرکت در آزمون آیلتس است و به همین منظور در تمام سطوح تمرین‌ها و راهکارهای ارتقا نمره آزمون در نظر گرفته شده است.

برای دانلود کتاب Mindset  می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید.

Mindset for IELTS - Foundation

Mindset for IELTS - Book 1

Mindset for IELTS - Book 2

Mindset for IELTS - Book 3