Free Download Mindset for IELTS

 مجموعه کتاب مایندست یکی از منابع معتبر و محبوب آمادگی آزمون آیلتس است. این مجموعه دارای 4 سطح است و همه ی درس های آن در تمام سطوح بر هر چهار مهارت اصلی زبان تمرکز می‌کنند. همانگونه که نام مجموعه کتاب مایندست نشان می‌دهد هدف از طراحی آن آماده سازی داوطلبان برای شرکت در آزمون آیلتس است و به همین منظور در تمام سطوح تمرین‌ها و راهکارهای ارتقا نمره آزمون در نظر گرفته شده است.

برای دانلود کتاب مایندست می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید.

Mindset for IELTS - Foundation

Mindset for IELTS - Book 1

Mindset for IELTS - Book 2

Mindset for IELTS - Book 3