Free Download Mindset for IELTS - Foundation

کتاب Mindset for IELTS - Foundation اولین کتاب از مجموعه 4 سطحی مایندست است که توسط انتشارات کمبریج برای آماده سازی داوطلبان برای شرکت در آزمون آیلتس طراحی شده است.

برای دانلود کتاب Mindset for IELTS - Foundation می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید.

Mindset for IELTS - Foundation