دانلود Solutions Advanced

کتاب Advanced پنجمین کتاب از ویرایش سوم مجموعه 5 سطحی کتاب Solutions است که توسط آکسفورد و با هدف آموزش زبان انگلیسی به نوجوانان طراحی و منتشر شده است. هر درس از کتاب Solutions Advanced دارای 10 درس است که به موضوع خاصی میپردازد و تمرین های هر درس هر چهار مهارت زبانی را هدف قرار میدهد. مفاهیم، متون و موضوعات دروس به گونه ای انتخاب شده است که یادگیری زبان انگلیسی برای نوجوانان را لذت بخش سازد.

برای دانلود Solutions Advanced میتوانید از لینک های زیر اقدام کنید.

Solutions - Advanced