دانلود Solutions Pre-intermediate

کتاب Pre-intermediate دومین کتاب از ویرایش سوم مجموعه 5 سطحی کتاب Solutions است که توسط آکسفورد و با هدف آموزش زبان انگلیسی به نوجوانان طراحی و منتشر شده است. هر درس از کتاب Solutions Pre-intermediate دارای 10 درس است که به موضوع خاصی میپردازد و تمرین های هر درس هر چهار مهارت زبانی را هدف قرار میدهد. مفاهیم، متون و موضوعات دروس به گونه ای انتخاب شده است که یادگیری زبان انگلیسی برای نوجوانان را لذت بخش سازد.

برای دانلود Solutions Pre-intermediate میتوانید از لینک های زیر اقدام کنید.

Solutions - Pre-intermediate