دانلود Tactics for Listening Basic

سطح Basic اولین سطح از مجموعه Tactics for Listening است. برای دانلود Tactics for Listening Basic از لینک های زیر اقدام کنید.

Tactics for Listening - Basic

Download Tactics for Listening Basic (PDF)

Download Tactics for Listening Basic (Audio)