دانلود مجموعه کتاب Viewpoint

مجموعه دو جلدی Viewpoint که توسط انتشارات کمبریج منتشر شده است برای زبان آموزان در سطوح متوسط و پیشرفته آماده شده است (سطوح B2 تا C1) و در واقع ادامه مجموعه Touchstone است. مانند مجموعه Touchstone در اینجا هم هر کتاب دارای 12 درس است و موضوعات گوناگونی در این دروس مطرح و ارائه شده است. برای دانلود Viewpoint از لینک های زیر استفاده فرمایید.

Viewpoint 1

Download Viewpoint 1 Student Book (PDF)

Download Viewpoint 1 Student Book (Audio)

Viewpoint 2

Download Viewpoint 2 Student Book (PDF)

Download Viewpoint 2 Student Book (Audio)