تعداد متقاضیان مهاجرت به کانادا در 1 فوریه 2022 در رقم بالای 1.8 میلیون نفر قرار دارد، با این حال نشانه هایی از پیشرفت در میان درخواست های مهاجرت، مجوز تحصیل و شهروندی وجود دارد. بیشتر برنامه های عقب افتاده شامل درخواست های شهروندان آینده، ساکنان دائمی، دانشجویان بین المللی، کارگران موقت و بازدیدکنندگان است.

با جمع کردن این دسته‌ها، مجموع 1815628 نفر در انتظار تصمیم‌گیری هستند. در ماه دسامبر، تعداد معوقه 1813144 نفر بود. این تفاوت به این معنی است که میزان عقب ماندگی 2484 نفر در یک بازه زمانی 48 روزه افزایش یافته است که رشد 0.1 درصدی را نشان می دهد. در مقایسه با رشد 1 درصدی مشاهده شده بین اکتبر و دسامبر، به نظر می رسد عقب ماندگی در حال کاهش است. در ماه اکتبر، IRCC عقب ماندگی 1,791,936 را گزارش کرد. پیش از آن، تورنتو استار گزارش داده بود که این رقم حدود 1448000 بود.