نوا اسکوشیا از 278 پرستار دعوت کرد تا در 8 فوریه برای نامزدی استانی درخواست دهند. برنامه نامزدهای نوا اسکوشیا (NSNP) از متقاضیانی دعوت کرد که در سیستم اکسپرس اینتری پروفایل داشتند. نوا اسکوشیا به صورت دوره ای از کاندیداهای اکسپرس انتری در مشاغل هدف دعوت می کند تا برای نامزدی تحت برنامه استانی نامزد خود (PNP) درخواست دهند.

در قرعه کشی جدید، NSNP از پرستارانی دعوت کرد که ممکن است واجد شرایط جریان اولویت های بازار کار نوا اسکوشیا باشند. آنها باید نامه های مرجع از کارفرمایان ارائه دهند تا نشان دهند که حداقل سه سال تجربه در شغل خود دارند. داوطلبان دعوت شده باید در تمامی توانایی های زبانی، نمره معیار زبان کانادایی (CLB) 9 یا بالاتر به زبان انگلیسی یا فرانسوی داشته باشند. آنها همچنین باید مدرک لیسانس داشته باشند یا یک برنامه حداقل سه ساله را در یک موسسه فوق متوسطه گذرانده باشند.