پرکاربردترین معادل برای واژه تقریبا در زبان انگلیسی واژه Approximately هست.

به مثال توجه کنید:

  • a journey of approximately two hours

اما علاوه بر Approximately ما می‌توانیم از واژههای دیگری هم برای بیان تقریبا در زبان انگلیسی استفاده کنیم.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • That job is quite easy. It should only take about half an hour.
  • The traffic was bad. It took around an hour to get here.
  • To make this recipe you will need a liter of milk, more or less.
  • That new restaurant is so expensive! We spent in the region of US 400 there last night.
  • He was, let's say, two meters tall!

کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب Top Notch