اگر در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی شرکت می‌کنید حتمن با این موضوع مواجه شده اید که بیشتر در توانایی به کارگیری زبان در مهارت های مختلف در واقع برآیند پیشرفت زبان آموزان در بخش های مختلف زبان همچون یادگیری گرامر زبان، یادگیری واژگان زبان، یادگیری اصطلاحات زبان و موارد متعدد و مرتبط دیگری است. پردیس تاک با اشراف کافی به این موضوع نسبت به آماده سازی و انتشار مقالات آموزشی کاربردی در زمینه‌های مورد نیاز کرده و این مقالات را به شکل رایگان در اختیار زبان آموزان گرامی و پر استعداد ایران قرار داده است. اگرچه این مقالات در دسته‌بندی های موضوع و کاربردی گوناگونی همچون گرامر، اصطلاحات و ... نظم یافته‌اند. مجموعه ای بسیار کامل و کاربردی از این مقالات مرتبط با یادگیری مکالمه زبان انگلیسی در این جا در اختیار زبان آموزان علاقه‌مند قرار گرفته است.

مگه داریم به انگلیسی
خدا قوت به انگلیسی
یدونه ای به انگلیسی
عجیب نیست به انگلیسی
من رو چی فرض کردی به انگلیسی
روم به دیوار به انگلیسی
خر شانس به انگلیسی
مهم نیت هست به انگلیسی
سرسری گرفتن به انگلیسی
سنگ تمام گذاشتن به انگلیسی
حواسم نبود به انگلیسی
بامبول در آوردن به انگلیسی
از روی لج به انگلیسی
احتمال کم به انگلیسی
حمل بر بی ادبی نشه به انگلیسی
پشت کسی در آمدن به انگلیسی
خود را با شرایط وفق دادن به انگلیسی
چاه ویل به انگلیسی
خواستگاری کردن به انگلیسی
عجول بودن به انگلیسی