اگر در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی شرکت می‌کنید حتمن با این موضوع مواجه شده اید که بیشتر در توانایی به کارگیری زبان در مهارت های مختلف در واقع برآیند پیشرفت زبان آموزان در بخش های مختلف زبان همچون یادگیری گرامر زبان، یادگیری واژگان زبان، یادگیری اصطلاحات زبان و موارد متعدد و مرتبط دیگری است. پردیس تاک با اشراف کافی به این موضوع نسبت به آماده سازی و انتشار مقالات آموزشی کاربردی در زمینه‌های مورد نیاز کرده و این مقالات را به شکل رایگان در اختیار زبان آموزان گرامی و پر استعداد ایران قرار داده است. اگرچه این مقالات در دسته‌بندی های موضوع و کاربردی گوناگونی همچون گرامر، اصطلاحات و ... نظم یافته‌اند. مجموعه ای بسیار کامل و کاربردی از این مقالات مرتبط با یادگیری مکالمه زبان انگلیسی در این جا در اختیار زبان آموزان علاقه‌مند قرار گرفته است.

میخکوب شدن به انگلیسی
در خون کسی بودن به انگلیسی
ارثی بودن به انگلیسی
خدا وکیلی به انگلیسی
کاربرد و گرامر would just as soon
کاربرد و گرامر would sooner
کاربرد و گرامر would rather
سر و مر و گنده به انگلیسی
از خوشحالی بال درآوردن به انگلیسی
دو صد گفته چون نیم کردار نیست به انگلیسی
سر به راه شدن به انگلیسی
از قرار معلوم به انگلیسی
خود به خود به انگلیسی
از سیر تا پیاز به انگلیسی
وراجی به انگلیسی
محکم کاری به انگلیسی
افعال مدال عبارتی - شبه مدال
به ثمر نشستن به انگلیسی
افعال مدال در انگلیسی
نخود هر آش به انگلیسی