اگر در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی شرکت می‌کنید حتمن با این موضوع مواجه شده اید که بیشتر در توانایی به کارگیری زبان در مهارت های مختلف در واقع برآیند پیشرفت زبان آموزان در بخش های مختلف زبان همچون یادگیری گرامر زبان، یادگیری واژگان زبان، یادگیری اصطلاحات زبان و موارد متعدد و مرتبط دیگری است. پردیس تاک با اشراف کافی به این موضوع نسبت به آماده سازی و انتشار مقالات آموزشی کاربردی در زمینه‌های مورد نیاز کرده و این مقالات را به شکل رایگان در اختیار زبان آموزان گرامی و پر استعداد ایران قرار داده است. اگرچه این مقالات در دسته‌بندی های موضوع و کاربردی گوناگونی همچون گرامر، اصطلاحات و ... نظم یافته‌اند. مجموعه ای بسیار کامل و کاربردی از این مقالات مرتبط با یادگیری مکالمه زبان انگلیسی در این جا در اختیار زبان آموزان علاقه‌مند قرار گرفته است.

همین رو بگو به انگلیسی
انسان جایزالخطاست به انگلیسی
قسر در رفتن به انگلیسی
اگر لازم شد به انگلیسی
گلیم خود را از آب بیرون کشیدن به انگلیسی
از شوخی گذشته به انگلیسی
کوفتت بشه به انگلیسی
شرت کم به انگلیسی
همینه که هست به انگلیسی
یللی تللی به انگلیسی
با اختلاف زیاد به انگلیسی
به هیچ وجه به انگلیسی
با در نظر گرفتن به انگلیسی
به آب و آتش زدن به انگلیسی
بیخیال شدن به انگلیسی
حقیقت تلخه به انگلیسی
هوس کردن به انگلیسی
هنر کردی به انگلیسی
خودتو جای من بذار به انگلیسی
هواتو دارم به انگلیسی