اگر در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی شرکت می‌کنید حتمن با این موضوع مواجه شده اید که بیشتر در توانایی به کارگیری زبان در مهارت های مختلف در واقع برآیند پیشرفت زبان آموزان در بخش های مختلف زبان همچون یادگیری گرامر زبان، یادگیری واژگان زبان، یادگیری اصطلاحات زبان و موارد متعدد و مرتبط دیگری است. پردیس تاک با اشراف کافی به این موضوع نسبت به آماده سازی و انتشار مقالات آموزشی کاربردی در زمینه‌های مورد نیاز کرده و این مقالات را به شکل رایگان در اختیار زبان آموزان گرامی و پر استعداد ایران قرار داده است. اگرچه این مقالات در دسته‌بندی های موضوع و کاربردی گوناگونی همچون گرامر، اصطلاحات و ... نظم یافته‌اند. مجموعه ای بسیار کامل و کاربردی از این مقالات مرتبط با یادگیری مکالمه زبان انگلیسی در این جا در اختیار زبان آموزان علاقه‌مند قرار گرفته است.

مایه تاسف به انگلیسی
بدون هیچ شکی به انگلیسی
پوست و استخوان شدن به انگلیسی
از سایه خود ترسیدن به انگلیسی
تحت الشعاع قرار دادن به انگلیسی
مصمم بودن به انگلیسی
مخالف بودن به انگلیسی
حقش بود به انگلیسی
خارج از شوخی به انگلیسی
چیزی را جدی گرفتن به انگلیسی
کسی را جدی گرفتن به انگلیسی
عقل خود را از دست دادن به انگلیسی
سر عقل آوردن به انگلیسی
سر عقل آمدن به انگلیسی
سر در آوردن به انگلیسی
دک کردن به انگلیسی
قدر چیزی را ندانستن به انگلیسی
قدر کسی را ندانستن به انگلیسی
خود را دست کم گرفتن به انگلیسی
حالا چون تویی به انگلیسی