برای اصطلاح "کسی را سرجایش نشاندن" یا "روی کسی را کم کردن" یا "نوک کسی را چیدن" می‌توان از اصطلاح انگلیسی "Cut someone down to size" استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • Someone should cut him down to size.
  • Why don't you cut her down to size.


یک اصطلاح مجموعه ای از دو یا چند کلمه است که در کنار هم معنای مشخص و ویژه‌ای را منتقل می‌کند. استفاده مناسب از اصطلاحات انگلیسی یکی از راه‌های موثر تقویت مکالمه انگلیسی است.