استفاده هوشمندانه و مناسب از اصطلاحات زبان انگلیسی یک مهارت ضروری برای زبان آموزانی است که می‌خواهند با اطمینان و روانی به زبان انگلیسی مکالمه کنند. تسلط به اصطلاحات انگلیسی مزیت های بسیاری را برای زبان آموزان فراهم می‌آورد.

  • استفاده از اصطلاحات انگلیسی می‌توانند موجب افزایش خلاقیت در رایتینگ شوند.
  • اصطلاحات مناسب انگلیسی می توانند حس شوخ طبعی را به اسپیکینگ شما اضافه کنند.
  • کاربرد مناسب اصطلاح ها زبان شما را غنی‌تر و روان‌تر می‌کنند.
مایه تاسف به انگلیسی
بدون هیچ شکی به انگلیسی
پوست و استخوان شدن به انگلیسی
از سایه خود ترسیدن به انگلیسی
تحت الشعاع قرار دادن به انگلیسی
مصمم بودن به انگلیسی
مخالف بودن به انگلیسی
حقش بود به انگلیسی
خارج از شوخی به انگلیسی
چیزی را جدی گرفتن به انگلیسی
کسی را جدی گرفتن به انگلیسی
عقل خود را از دست دادن به انگلیسی
سر عقل آوردن به انگلیسی
سر عقل آمدن به انگلیسی
سر در آوردن به انگلیسی
دک کردن به انگلیسی
قدر چیزی را ندانستن به انگلیسی
قدر کسی را ندانستن به انگلیسی
خود را دست کم گرفتن به انگلیسی
حالا چون تویی به انگلیسی