استفاده هوشمندانه و مناسب از اصطلاحات زبان انگلیسی یک مهارت ضروری برای زبان آموزانی است که می‌خواهند با اطمینان و روانی به زبان انگلیسی مکالمه کنند. تسلط به اصطلاحات انگلیسی مزیت های بسیاری را برای زبان آموزان فراهم می‌آورد.

  • استفاده از اصطلاحات انگلیسی می‌توانند موجب افزایش خلاقیت در رایتینگ شوند.
  • اصطلاحات مناسب انگلیسی می توانند حس شوخ طبعی را به اسپیکینگ شما اضافه کنند.
  • کاربرد مناسب اصطلاح ها زبان شما را غنی‌تر و روان‌تر می‌کنند.
چوپان دروغگو به انگلیسی
گرگ در لباس میش به انگلیسی
جبران اشتباه به انگلیسی
مقصر بودن به انگلیسی
عین روز روشن است به انگلیسی
اگر چاره دیگری نبود به انگلیسی
کلافه شدن به انگلیسی
کفری کردن به انگلیسی
خسته و کوفته به انگلیسی
نیاز داشتن به انگلیسی
رو به زوال به انگلیسی
حرف خود را سبک سنگین کردن به انگلیسی
این خط و این نشان به انگلیسی
پدر خود را در آوردن به انگلیسی
بد برداشت کردن به انگلیسی
خدا رو شکر به انگلیسی
بگی نگی به انگلیسی
وعده سر خرمن به انگلیسی
تو سر چیزی زدن به انگلیسی
چوب لای چرخ گذاشتن به انگلیسی