استفاده هوشمندانه و مناسب از اصطلاحات زبان انگلیسی یک مهارت ضروری برای زبان آموزانی است که می‌خواهند با اطمینان و روانی به زبان انگلیسی مکالمه کنند. تسلط به اصطلاحات انگلیسی مزیت های بسیاری را برای زبان آموزان فراهم می‌آورد.

  • استفاده از اصطلاحات انگلیسی می‌توانند موجب افزایش خلاقیت در رایتینگ شوند.
  • اصطلاحات مناسب انگلیسی می توانند حس شوخ طبعی را به اسپیکینگ شما اضافه کنند.
  • کاربرد مناسب اصطلاح ها زبان شما را غنی‌تر و روان‌تر می‌کنند.
دبه کردن به انگلیسی
با کمال احترام به انگلیسی
مصون از خطا به انگلیسی
ابتکار عمل به انگلیسی
سر عقل آوردن به انگلیسی
شانس آوردن به انگلیسی
اهمیت قایل شدن به انگلیسی
اگر از حرف من ناراحت نمیشوی به انگلیسی
تلافی کردن به انگلیسی
مثل این که میخواست به انگلیسی
وانمود کردن به انگلیسی
موافق نیستم به انگلیسی
روی هم رفته به انگلیسی
مرد رند بودن به انگلیسی
پولدار بودن به انگلیسی
فرقی نمیکنه به انگلیسی
به هیچ وجه به انگلیسی
در درجه اول به انگلیسی
همین رو بگو به انگلیسی
انسان جایزالخطاست به انگلیسی