برای عبارت متاسفانه در زبان انگلیسی می‌توان از معادل "I regret to say" استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

His lack of attention is nothing new, I regret to say.


اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در مورد سطح زبانی خود به دست آورید می‌تواند در آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین پردیس تاک شرکت کنید.