یکی از انواع سئوالات در تسک 1 در رایتینگ آیلتس آکادمیک سوالاتی است که از شما می‌خواهد دو گراف، چارت یا جدول را توصیف کنید. برای پاسخ به این سئوالات اول باید به قسمت ثابت نمودارها یعنی محورهای افقی و عمودی توجه کرد.

  • اگر قسمت‌های ثابت نمودارها یعنی محورهای افقی و عمودی یک چیز (مثلا سال یا قیمت یا ...) را نشان می‌دهد، آنگاه تمرکز شما باید بر مقایسه دو نمودار قرار بگیرد.
  • ولی اگر قسمت‌های ثابت نمودارها با هم متفاوت است (مثلا یکی قیمت را نشان می‌دهد و دیگری درصد محصولات مختلف)، آنگاه هر نمودار باید به شکل جدا توصیف شود و مقایسه نموادرها فقط به جملات جمع‌بندی (summarizing sentences) محدود خواهد بود.