ساختار بخش رایتینگ در آیلتس بر اساس نوع آزمون (آکادمیک یا عمومی) متفاوت است. در ادامه هر دو ساختار مورد بررسی قرار گرفته است.

رایتینگ در آیلتس آکادمیک

دو فعالیت نگارشی (Writing Task) وجود دارد و تکمیل هر دو فعالیت ضروری است.

در Task 1 شرکت کنندگان در آزمون باید اطلاعاتی بصری (گراف/جدول/چارت/طرح) را در 150 کلمه و در حدود 20 دقیقه توصیف کنند. در Task 2 شرکت کنندگان به یک دیدگاه، استدلال یا مسله با 250 کلمه و در زمان تقریبی 40 دقیقه پاسخ می‌دهند.

پاسخ‌ها باید بر روی پاسخ‌نامه به شکل کامل نوشته شود. شرکت کنندگان در آزمون می‌توانند از برگه سوالات نیز استفاده کنند، برگه سوالات نباید از محل آزمون خارج شود و ممتحن نیز آن را نمی‌بیند.

مجموع زمان آزمون 60 دقیقه است.

رایتینگ در آیلتس جنرال

دو فعالیت نگارشی (Writing Task) وجود دارد و تکمیل هر دو فعالیت ضروری است.

در Task 1 شرکت کنندگان در آزمون باید به یک موقعیت پاسخ دهند، مثلا با نوشتن نامه‌ای برای درخواست اطلاعات یا توضیح یک موقعیت. در Task 2، شرکت کنندگان باید یک انشاء یا essay را در پاسخ به یک دیگاه، استدلال و یا مشکل بنویسند.

پاسخ‌ها باید بر روی پاسخ‌نامه به شکل کامل نوشته شود. شرکت کنندگان در آزمون می‌توانند از برگه سوالات نیز استفاده کنند، برگه سوالات نباید از محل آزمون خارج شود و ممتحن نیز آن را نمی‌بیند.

مجموع زمان آزمون 60 دقیقه است.


فهرست مطالب مرتبط با آیلتس

فهرست مطالب با رایتینگ آیلتس