مانطور که می‌دانید ما معمولاً در انگلیسی صفت را جلوی اسم قرار می دهیم، مثلا می‌گوییم «The red car» و نه «The car red». با این حال، انگلیسی زبان عجیبی است و قوانینی وجود دارد که می‌توانند شکسته شوند! حالا به این صفت توجه کنید:

  • someone important
  • somewhere nice
  • the best room available
  • the only decision possible
  • the worst choice imaginable
  • the person responsible

همانطور که میبینید در این ساختارها صفت بعد از اسم آمده است! نکته مهم این است که استفاده از چنین ساختارهایی می‌تواند به راحتی تنوع گرامری شما را در رایتینگ آیلتس (به ویژه تسک 1 در آیلتس آکادمیک) افزایش دهد! به یاد داشته باشید که بسیاری از قوانین گرامری که در یک کتاب گرامر متوسط (و یا حتی پیشرفته) پیدا می‌کنید، احتمالاً به نوعی ساده‌سازی هستند و همیشه سطوح عمیق تری برای کشف وجود دارد!

به این نمونه ها توجه کنید:

  • The data given (Task 1)
  • The information provided (Task 1)
  • For the reasons outlined above (Task 2)
  • For the reasons given (Task 2)