نحوه آموزش و یادگیری گرامر از مهم‌ترین موضوعات مورد علاقه پژوهشگران و متخصصان آموزش زبان انگلیسی. اما فارغ از دیدگاه‌های مختلف آموزشی امروز اتفاق نظر گسترده‌ای وجود دارد که یادگیری و کاربرد عملی زبان انگلیسی در سطوح متوسط، پیشرفته و علمی بدون یادگیری و تسلط بر گرامر زبان انگلیسی ممکن نیست. فراتر از این، تسلط بر گرامر زبان انگلیسی به شکل کاربردی یکی از ارکان اصلی موفقیت در آزمونهای معتبر زبان انگلیسی همچون آیلتس، تافل و پی تی ای است. پردیس تاک به منظور کمک به افزایش دانش گرامری زبان آموزان پر تلاش ایرانی مجموعه ای بسیار کامل و کاربردی از مقالات آموزشی زبان انگلیسی را آماده و در اختیار علاقه‌مندان یادگیری زبان انگلیسی قرار داده است.

تفاوت Can و Could
گرامر Cleft Sentences
دانلود کتاب An Introduction to the Grammar of English
دانلود کتاب Understanding and Using English Grammar - ویرایش پنجم
دانلود کتاب Practical English Usage - ویرایش چهارم
دانلود کتاب Fundamentals of English Grammar - ویرایش چهارم
دانلود کتاب Basic English Grammar - ویرایش چهارم
کاربرد و گرامر would just as soon
کاربرد و گرامر would sooner
کاربرد و گرامر would rather
افعال مدال عبارتی - شبه مدال
افعال مدال در انگلیسی
نقل قول در زبان انگلیسی با فعل‌های گوناگون
نمونه مکالمه سلام و احوالپرسی در زبان انگلیسی (2)
نمونه مکالمه سلام و احوالپرسی در زبان انگلیسی (1)
اسم مذکر در زبان فرانسه (بر اساس معنی)
اسم در زبان فرانسه
دانلود کتاب Modern German Grammar (Third Edition)
دانلود کتاب Modern Italian Grammar (Third Edition)
دانلود کتاب Modern French Grammar (Second Edition)