داوطلبانی که در آزمون آیلتس نمره 6.5 را دریافت می‌کنند هم مانند دارندگان نمره 6 آزمون آیلتس در گروه Competent User قرار دارند و این یعنی به شکل نسبی قادرند ساختارهای پیچیده زبانی را در محیط‌های آشنا تشخیص دهند و علیرغم وجود برخی از اشکال‌ها به شکل نسبتا موثری از زبان انگلیسی برای اهداف ارتباطی بهره جویند.

نمره 6.5 در لیسنینگ آیلتس

برای رسیدن به نمره 6.5 در قسمت لیسنینگ آزمون آیلتس شما باید بتوانید به 26 تا 29 سوال لیسنینگ آزمون درست پاسخ دهید.

نمره 6.5 در ریدینگ آیلتس

اگر در آزمون آیلتس آکادمیک شرکت می‌کنید کسب نمره 6.5 در بخش ریدینگ نیازمند پاسخ دادن به 27 تا 29 سوال است و اگر داوطلب شرکت در آزمون آیلتس جنرال هستید برای رسیدن به نمره 6.5 باید به 32 تا 33 سوال پاسخ صحیح بدهید.