اگر قصد شرکت در آزمون آیلتس را دارید باید به خوبی از روش رسیدن به نمره آیلتس مورد نظر خود آگاه باشید. پردیس تاک مجموعه مقالات بسیار مفیدی در خصوص رسیدن به نمره آیلتس مورد نظر را آماده و منتشر کرده است.

آیلتس 9: چطور آیلتس 9 بگیریم
آیلتس 8: چطور آیلتس 8 بگیریم
آیلتس 7.5: چطور آیلتس 7.5 بگیریم
آیلتس 7: چطور آیلتس 7 بگیریم
آیلتس 6.5: چگونه آیلتس 6.5 بگیریم
آیلتس 6: چطور آیلتس 6 بگیریم
آیلتس 5.5: چگونه آیلتس 5.5 بگیریم
آیلتس 5: چطور آیلتس 5 بگیریم
تبدیل و مقایسه نمره آیلتس و تافل
نمره آیلتس