چگونه آیلتس 9 بگیریم؟

یک داوطلب که به آیلتس 9 یعنی بالاترین نمره آزمون دست پیدا می‌کند دارای توانایی عملیاتی کامل در استفاده از زبان انگلیسی است و استفاده او از انگلیسی مناسب، دقیق و روان است و دربرگیرنده فهم کامل زبان است.

آیلتس 9

لیسنینگ در آیلتس 9

کسب نمره 9 لیسنینگ آیلتس نیازمند پاسخ دادن به 39 تا 40 سوال بخش لیسنینگ است.

ریدینگ در آیلتس 9

برای رسیدن به نمره 9 ریدینگ آیلتس در آزمون آیلتس آکادمیک شما باید به 39 تا 40 سوال پاسخ صحیح بدهید و گرفتن نمره 9 در بخش ریدینگ آیلتس جنرال نیازمند پاسخ صحیح به هر 40 سوال است.

رایتینگ در آیلتس 9

برای محاسبه نمره بخش رایتینگ باید به اجزا مختلف نمره دهی بخش رایتینگ توجه کرد.

نمره 9 در Task Achievement  (مربوط به تسک 1)

  • تمام الزامات تسک به طور کامل برآورده شده است.
  • به وضوح یک پاسخ کاملاً توسعه یافته ارائه شده است.

نمره 9 در Task Response (مربوط به تسک 2)

  • به طور کامل به تمام بخش های تسک رسیدگی شده است.
  • یک موقعیت کاملاً توسعه یافته با ایده های مرتبط، کاملاً گسترده و به خوبی پشتیبانی شده در پاسخ به سؤال ارائه شده است.

نمره 9 در Cohesion and Coherence (مربوط به تسک های 1 و 2)

  • از ابزارهای انسجام زبانی (Cohesive Devices) به گونه ای استفاده شده است که توجهی را جلب نمی کند.

  • پاراگراف‌بندی به طرز ماهرانه‌ای مدیریت شده است.

نمره 9 در Lexical resource (مربوط به تسک های 1 و 2)

  • از طیف گسترده‌ای از واژگان با کنترل بسیار طبیعی و پیچیده ویژگی‌های واژگانی استفاده شده است.
  • ممکن است خطاهای جزئی و نادر فقط به صورت "لغزش" رخ داده باشد.

نمره 9 در Grammatical Range and Accuracy (مربوط به تسک های 1 و 2)

  • از طیف گسترده ای از ساختارها با انعطاف پذیری و دقت کامل استفاده شده است.
  • ممکن است خطاهای جزئی و نادر فقط به صورت "لغزش" رخ داده باشد.