یکی از انواع سئوالات در رایتینگ آیلتس آکادمیک سئوالات Advantages and Disadvantages است. در این سئوالات یک موضوع ارائه می‌شود و از شما خواسته می‌شود که جنبه‌های مثبت و منفی موضوع ارائه شده را مورد بحث قرار دهد. در بعضی موارد ممکن است از شما خواسته شود که نظر خود را نیز بیان کنید که در این صورت شما باید یک پاراگراف را برای توضیح نظر خود اختصاص دهید.

چگونه به سئوالات Advantages and Disadvantages پاسخ دهیم؟

  • سوال را با دقت بخوانید و تعیین کنید که آیا باید در مورد نظر خودتان هم بنویسید یا خیر.
  • یک لیست از جنبه های مثبت (Advantages) و جنبه های منفی (Disadvantages) که می‌خواهید در مورد آن صحبت کنید تهیه کنید.
  • یک لیست از مواردی که می‌تواند هر جنبه مثبت یا منفی را ساپورت کند تهیه کنید.
  • اگر قرار است که شما نیز نظر خود را بیان کنید مطمئن شوید که می‌توانید نظر خود را ساپورت کنید.


 بیشتر بخوانید: زمان آینده ساده (Will)