در تسک 1 رایتینگ در آیلتس آکادمیک این احتمال وجود دارد که نیاز باشد شما اطلاعات آماری را توصیف کنید و برای اینکار به بیان درصد یا همان percent نیاز داشته باشید. در چنین شرایطی هم می‌توان از واژه percent استفاده کرد و هم از علامت %.

 به مثالها توجه کنید:

  • Sales fell by five percent last month.
  • Sales fell by 5% last month.

همانطوری که در این مثال های مشاهده می‌کنید واژه percent و علامت % هر دو بعد از عددهای five و 5 آمده‌اند.

یکی دیگر از واژگان مرتبط در چنین توصیف های واژه percentage است که یک اسم برای توصیف یک بخش از یک کل بر مبنای 100 قسمت است.

به مثال توجه کنید:

  • The chart shows the percentage of households with more than one car.

 در حال دیگر و برای بیان بخشی از کل بدون اشاره به مبنای 100 می‌توان از واژه proportion نیز استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • Which country has the highest proportion of people living in poverty?

 از واژه‌های دیگر مرتبط با این توصیفات واژه rate است که سرعت تغییرات را توصیف می‌کند.

به مثال توجه کنید:

  • The rate of growth is slower in developing countries.


بیشتر بخوانید: جمله مجهول در متن آکادمیک