در بعضی مواقع از ساختار مجهول برای این منظور استفاده می‌شود که فاصله ای بین گوینده یا نویسنده و موضوع مورد اشاره ایجاد شود. این ساختارها در نوشتار علمی و خبری پرکاربرد هستند.

به مثال‌ها دقت کنید:

  • It has been reported that three sailors have disappeared.
  • The race is known to be extremely dangerous.
  • There are said to be at least ten boats in the search party.
  • It has been rumored that wolves live in these woods.
  • The worksite is said to be unsafe for workers. There are said to be pros and cons to moving abroad.


بیشتر بخوانید: جمله مجهول با فعل مودال