مجموعه آموزشی و انتشارات Pearson در ابتدا در سال 1840 به عنوان یک شرکت ساختمانی تاسیس و در سال 1920 فعالیت خود را به حوزه نشر تغییر داد. Pearson از بزرگترین مجموعه های آموزشی و انتشاراتی جهان است. Pearson در سال 2013 انتشارات کتاب‌های پنگوئن (Books  Penguin) را با شرکت رسانه‌ای و مطبوعاتی آلمانی برتلسمان ادغام و در سال 2015 اعلام کرد که تمرکز خود را بر فعالیت‌های آموزشی قرار خواهد داد. Pearson یکی از پیشگامان حوزه آموزش و سنجش زبان انگلیسی در سطح جهان است. از دست‌آوردهای Pearson در حوزه آموزش زبان می‌توان به طراحی و اجرای آزمون پی تی ای (Pearson Test of English) و همچنین طراحی مقیاس جهانی انگلیسی (Global Scale of English) که با نام اختصاری GSE هم شناخته می‌شود اشاره کرد.

برخی از کتاب‌های منتشر شده Pearson در حوزه آموزش زبان و زبانشناسی کاربردی عبارتند از:

 • Top Notch - Third Edition
 • Summit - Third Edition
 • Speakout - Second Edition
 • Cutting Edge - Third Edition
 • Essential Teacher Knowledge
 • How to Teach Business English
 • How to Teach English
 • How to Teach Exams
 • How to Teach Grammar
 • How to Teach Listening
 • How to Teach Pronunciation
 • How to Teach Speaking
 • How to Teach Vocabulary
 • How to Teach Writing
 • Language Assessment (H. Douglas Brown, Priyanvada Abeywickrama)
 • The Practice of English Teaching - Fifth Edition (Jeremy Harmer)
 • Teaching by Principles (H. Douglas Brown, Heekyeong Lee)