دانلود کتاب Speakout

ویرایش دوم مجموعه کتاب اسپیک اوت (Speakout - Second Edition) از انتشارات پیرسون یک دوره جامع انگلیسی عمومی شش سطحی برای بزرگسالان است که با همکاری BBC Worldwide و BBC Learning English ایجاد شده است. کتاب Speakout با استفاده از طیف وسیعی از مطالب دیجیتالی جدید و هیجان انگیز در تلاش است تا با پر کردن فاصله بین کلاس و دنیای واقعی مهارت‌ها و دانش‌هایی را ایجاد کند که زبان‌آموزان برای استفاده از زبان انگلیسی در یک محیط واقعی به آن نیاز دارند.

SpeakOut Starter

SpeakOut Elementary

SpeakOut Pre-intermediate

SpeakOut Intermediate

SpeakOut Upper-intermediate

SpeakOut Advanced