دانلود کتاب Speakout

ویرایش دوم مجموعه کتاب Speak out از انتشارات پیرسون یک دوره جامع انگلیسی عمومی شش سطحی برای بزرگسالان است که با همکاری BBC Worldwide و BBC Learning English ایجاد شده است. کتاب Speakout با استفاده از طیف وسیعی از مطالب دیجیتالی جدید و هیجان انگیز در تلاش است تا با پر کردن فاصله بین کلاس و دنیای واقعی مهارت‌ها و دانش‌هایی را ایجاد کند که زبان‌آموزان برای استفاده از زبان انگلیسی در یک محیط واقعی به آن نیاز دارند.

Speakout Starter

Speakout Elementary

Speakout Pre-intermediate

Speakout Intermediate

Speakout Upper-intermediate

Speakout Advanced