مدیریت زمان یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که داوطلبان آزمون آیلتس باید آن را فراگیرند. اهمیت این مهارت در بخش رایتینگ آزمون آیلتس بسیار زیاد و حیاتی است. فهرست زیر بعضی از جنبه‌های بسیار مهم مربوط مدیریت زمان در بخش رایتینگ آیلتس را ارائه می‌دهد.

  • زمان مورد نیاز برای Task 1 در رایتینگ آیلتس حدود 20 دقیقه است.
  • زمان مورد نیاز برای Task 2 در رایتینگ آیلتس حدود 40 دقیقه است.
  • لازم است که متن هر Task در بخش رایتینگ با دقت خوانده شود تا همه مواردی که لازم است در Task پوشش داده شود (Cover شود) مشخص شود. برای همین منظور بهتر هست که 1 تا 2 دقیقه را برای خواندن هر Task اختصاص داده شود، در این فاصله می‌توان زیر کلمات کلیدی متن Task را هم خط کشید، این کار باعث می­شود که کلمات کلیدی از چشم دور نمانند.