اگر در یک بحث بخواهید بگید "حرف، حرف منه!" باید از اصطلاح "What I say goes" استفاده کنید. البته به راحتی می‌توانید ضمیر "I" را با هر ضمیر و یا اسم دیگری هم جایگزین کنید و اصطلاح جدید مورد نظر خودتون را بسازید.

به مثال‌ها توجه کنید:

Don't argue with me. I'm the boss here and what I say goes!          با من بحث نکن. اینجا من رئیسم و حرف حرف منه!

 


یک اصطلاح مجموعه ای از دو یا چند کلمه است که در کنار هم معنای مشخص و ویژه‌ای را منتقل می‌کند. استفاده مناسب از اصطلاحات انگلیسی یکی از راه‌های موثر تقویت مکالمه انگلیسی است.