بخش لیسنینگ در آیلتس خود دارای چهار بخش و هر بخش آن دارای ده سوال است. سئوالات به گونه‌ای طراحی شده اند که پاسخ‌ها به ترتیب در فایل صوتی به گوش خواهد رسید. صداها تنها یک بار پخش می‌شود و طیفی از لهجه‌ها شامل انگلیسی، استرالیایی، نیوزلندی، آمریکایی و کانادایی را شامل می‌شود. دو بخش نخست به موقعیت‌هایی که در بستر اجتماعی روزمره رخ می‌دهند و دو بخش پایانی به موقعیت‌هایی که در بسترهای تحصیلی و آموزشی رخ می‌دهند مرتبط است.

ساختار بخش لیسنینگ در آزمون آیلتس

بخش 1:   یک مکالمه بین دو فرد (مانند گفتگویی در خصوص برنامه یک سفر)
بخش 2: یک مونولوگ (مانند گفتاری در خصوص امکانات محلی)
بخش 3: یک مکالمه بین دو فرد اصلی (مانند دو دانشجویِ در حال بحث، که ممکن توسط استادی راهنمایی شوند)
بخش 4: یک مونولوگ در مورد یک موضوع آکادمیک

 

زمان: حدود 30 دقیقه (به اضافه 10 دقیقه برای انتقال پاسخ‌ها)

تعداد سوالات: 40

نوع فعالیت‌ها: انواع گوناگونی از سوالات مانند سوالات چند گزینه‌ای (multiple choice)، تطبیقی (matching)، برچسب گذاری برنامه/نقشه/طرح (plan/map/diagram labeling)، تکمیل فرم/یادداشت/جدول/فلوچارت/خلاصه (form/note/table/flow-chart/summary completion) و تکمیل جمله (sentence completion) به کار خواهد رفت.

پاسخگویی: شرکت کنندگان در آزمون در حین گوش کردن به فایل صوتی پاسخ سوالات را در برگه سوال می‌نویسند و در پایان آزمون فرصتی 10 دقیقه‌ای برای انتقال یادداشت‌ها به پاسخ‌نامه خواهند داشت. دقت در هنگام انتقال نوشتن پاسخ‌ها در پاسخ‌نامه ضروری است زیرا غلط‌های املایی و گرامری منجر به کسر نمره می‌گردد.

نمره لیسنینگ در آزمون آیلتس

در بخش لیسنینگ در آیلتس 40 سئوال وجود دارد و جدول زیر نمره محاسبه شده بر اساس تعداد پاسخ‌های صحیح را نشان می‌دهد.

 نمره‌دهی Listening در IELTS
پاسخ صحیح ----------- نمره
39-40 9
37-38 8.5
35-36 8
32-34 7.5
30-31 7
26-29 6.5
23-25 6
18-22 5.5
16-17 5
13-15 4.5
11-12 4

 


فهرست مطالب مرتبط با آیلتس

فهرست مطالب مرتبط با لیسنینگ آیلتس