بخش اسپیکینگ در آیلتس که خود شامل 3 بخش است حدود 11 تا 14 دقیقه طول می‌کشد و تمام مکالمات انجام گرفته در آن ضبط می‌شود.


بخش اول اسپیکینگ آیلتس: معرفی و مصاحبه (Introduction and interview)

در این بخش ممتحن خود را معرفی و هویت شرکت‌کننده را بررسی می‌کند و چند سوال عمومی در حوزه‌هایی مانند خانه، خانواده، کار، تحصیل و یا حوزه های مشابه می‌پرسد. بخش 1 حدود 4 تا 5 دقیقه طول خواهد کشید و بر سنجش توانایی در بیان نظرات و اطلاعات در مورد موضوعات روزمره و تجارب یا موقعیت‌های متداول متمرکز است. تعداد سوالات بخش 1 متغییر است.

بخش دوم اسپیکینگ آیلتس : نوبت طولانی (Long turn)

در بخش 2 ممتحن یک Cue Card را در اختیار شرکت‌کننده قرار می‌دهد و از او می‌خواهد در مورد موضوعی  که در Cue Card  نوشته شده است صحبت کند، این کارت نکات لازم برای مطرح شدن در صحبت را در بر دارد و شرکت‌کننده را راهنمایی می‌کند. شرکت کننده 1 دقیقه زمان دارد تا صحبت خود را آماده کند و مداد و کاغذی برای یادداشت کردن در اختیار خواهد داشت. ممتحن از شرکت‌کننده می‌خواهد برای 1 تا 2 دقیقه صحبت کند و پس از آن یک یا دو سوال در رابطه با همان موضوع خواهد پرسید. استفاده از نکات روی Cue Card و نوشتن یادداشت در طول زمان آماده‌سازی به شرکت‌کننده کمک می‌کند تا به موارد مناسبی برای صحبت فکر کند، صحبت خود را ساختار بخشد و برای 2 دقیقه به صحبت ادامه دهد.

بخش 2 با احتساب زمان آماده‌سازی حدود 3 تا 4 دقیقه طول خواهد کشید و بر توانایی صحبت کردن طولانی بر روی موضوع ارائه شده با استفاده از زبان متناسب و نظم‌ بخشی منسجم ایده‌ها تمرکز دارد. احتمال دارد که شرکت کننده نیاز پیدا کند از تجارب خود برای تکمیل فعالیت استفاده کند. تعداد سوالات بخش 2 متغییر است.

بخش سوم اسپیکینگ آیلتس: گفتگو (Discussion)

در بخش 3، ممتحن و داوطلب مواردی مرتبط به موضوع مطرح شده در بخش 2 را به شکل عمومی و انتزاعی‌تر و در صورت نیاز با عمق بیشتری مورد بررسی قرار خواهند داد.
بخش 3 حدود 4 تا 5 دقیقه طول خواهد کشید و تمرکز آن بر توانایی بیان و تشریح ایده‌ها و تحلیل و بحث در خصوص مسایل متمرکز است. تعداد سوالات بخش 3 متغییر است.


فهرست مطالب مرتبط با آیلتس

فهرست مطالب مرتبط با اسپیکینگ آیلتس