Collins Reading for IELTS Second Edition

کتاب Collins Reading for IELTS Second Edition یکی از منابع شناخته شده برای کسب آمادگی در آزمون آیلتس است. این کتاب دارای 12 درس است و هر درس بر یکی از موضوعاتی که ممکن است در آزمون واقعی با آن مواجه شوید تمرکز دارد. این روش به توسعه دانش واژگان داوطلبان آزمون آیلتس نیز موثر است. درس های 1 تا 11 بر انواع سوالاتی که ممکن است در بخش ریدینگ آزمون آیلتس با آن مواجه شوید متمرکز است. در آغاز هر درس فهرستی از اهداف درس وجود دارد که مشخص کننده نوع مهارت ها و تکنیک ها و جنبه های زبانی مطرح شده در هر درس است. در درس 12 یک تمرین نهایی برای بخش ریدینگ آیلتس ارائه شده است. برای دانلود Collins Reading for IELTS Second Edition از لینک های زیر استفاده کنید.