Collins Speaking for IELTS Second Edition

کتاب Collins Speaking for IELTS Second Edition یکی از منابع شناخته شده برای کسب آمادگی در آزمون آیلتس است. ویرایش دوم کتاب دارای 12 درس است و هر درس به یکی از موضوعاتی که ممکن است داوطلبان در آزمون آیلتس با آن رو به رو شوند میپردازد . این رویکرد منجر به توسعه دانش واژگان داوطلبان آزمون آیلتس نیز خواهد شد. درس های 1 تا 11 کتاب بر انواع سوالاتی که ممکن است در بخش اسپیکینگ آزمون با آن مواجه شوید متمرکز است و در ابتدای هر درس مجموعه از اهداف وجود دارد که مشخص کننده نوع مهارت ها و تکنیک ها و جنبه های زبانی مطرح شده در هر درس است. در درس 12 یک تمرین نهایی برای بخش اسپیکینگ آیلتس ارائه شده است. برای دانلود Collins Speaking for IELTS Second Edition از لینک های زیر استفاده کنید.