کتاب English Verbs نوشته Loretta Gray یک منبع بسیار مفید برای آشنایی با مفهوم و انوع فعل‌ها در زبان انگلیسی است. شما می‌توانید این کتاب را از کتابخانه پردیس تاک به شکل رایگان دانلود کنید.

دانلود کتاب English Verbs