فعل‌های گروهی در زبان انگلیسی یا همان Phrasal Verb ها بسیار پر کاربرد هستند و آشنایی و استفاده مناسب از آن‌ها کمک بزرگی است به تقویت مکالمه انگلیسی زبان‌آموزان. آموزشگاه زبان پردیس تاک به همین منظور مقالات ویژه‌ای را برای معرفی معنا و کاربرد فعل‌های گروهی تهیه و منتشر می‌کند.

دبه کردن به انگلیسی
دستچین کردن به انگلیسی
هوس کردن به انگلیسی
پیچاندن کلاس به انگلیسی
تنبلی کردن به انگلیسی
تند تند غذا خوردن به انگلیسی
انواع فعل در زبان انگلیسی
دانلود کتاب Longman Collocations Dictionary
دانلود کتاب Idioms and Phrasal Verbs - Intermediate
دانلود کتاب Idioms and Phrasal Verbs - Advanced
دانلود کتاب English Verbs
فعل‌های گروهی انگلیسی با Play
فعل های گروهی انگلیسی با Break
چند اصطلاح و فعل گروهی پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد خانواده
ذله شدن یا خسته شدن به انگلیسی
معنا و کارکرد off به عنوان یک حرف اضافه در زبان انگلیسی
چغلی کسی را پیش کسی کردن به انگلیسی
شیفته کسی بودن به انگلیسی
احترام قائل شدن به انگلیسی
پز دادن به انگلیسی