فعل‌های گروهی در زبان انگلیسی یا همان Phrasal Verb ها بسیار پر کاربرد هستند و آشنایی و استفاده مناسب از آن‌ها کمک بزرگی است به تقویت مکالمه انگلیسی زبان‌آموزان. آموزشگاه زبان پردیس تاک به همین منظور مقالات ویژه‌ای را برای معرفی معنا و کاربرد فعل‌های گروهی تهیه و منتشر می‌کند.

دانلود کتاب Collins Work on Your Phrasal Verbs
دبه کردن به انگلیسی
دستچین کردن به انگلیسی
هوس کردن به انگلیسی
پیچاندن کلاس به انگلیسی
تنبلی کردن به انگلیسی
تند تند غذا خوردن به انگلیسی
انواع فعل در زبان انگلیسی
دانلود کتاب Longman Collocations Dictionary
دانلود کتاب Idioms and Phrasal Verbs - Intermediate
دانلود کتاب Idioms and Phrasal Verbs - Advanced
دانلود کتاب English Verbs
فعل‌های گروهی انگلیسی با Play
فعل های گروهی انگلیسی با Break
چند اصطلاح و فعل گروهی پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد خانواده
ذله شدن یا خسته شدن به انگلیسی
معنا و کارکرد off به عنوان یک حرف اضافه در زبان انگلیسی
چغلی کسی را پیش کسی کردن به انگلیسی
شیفته کسی بودن به انگلیسی
احترام قائل شدن به انگلیسی